Tag: Wałcz

A tak dla Przypomnienia – Mała Archeologia BRB

A teraz ponownie wrócę do książki Roberta Kraszczuka.
Otóż zanim wziąłem ją do ręki, z dużym „lekceważeniem” spoglądałem na obszary sąsiadujące od zachodu z powiatem złotowskim. Moja powierzchowna – jak się miało okazać – wiedza o tamtejszej archeologii, zbudowała, ponownie bezpodstawne, przekonanie, że archeologia Ziemi Wałeckiej nie może być dla tej złotowskiej żadną konkurencją.

Po pierwsze zaskoczyła mnie zasobność tej książki. Okazało się, że autor stworzył katalog stanowisk archeologicznych nie tylko na podstawie dostępnej literatury, ale odwiedzał w tym celu muzea, archiwa, urzędy konserwatorskie; dogrzebując się zapomnianych, lub zaniechanych informacji. Ba! co może najważniejsze w jego staraniach, dotarł do kolekcjonerów starożytności, przepytał ich na okoliczność odkryć i zadokumentował najciekawsze z nich. Zadał sobie również trud odpowiedzi na pytanie o dzisiejszy stan zachowania, na przykład grodzisk; a już zupełnie mnie rozbroił swoimi poszukiwaniami w internecie, dzięki czemu zdobył bezcenne dla archeologii informacje o dziejach muzealnictwa w tym regionie i o badaniach międzywojennych; czego efektem są chociażby unikatowe wizerunki kapitalnych pocztówek archeologicznych wyemitowanych przez ówczesne Landesmuseum Schneidemühl, czyli Muzeum Krajowe dawnej prowincji Grenzmark Posen-Westpreussen w Pile.

Tym to sposobem mamy do dyspozycji zbiór dobrze ułożonych informacji o wielu nie znanych profesjonalistom faktach odkryć. Dla każdego, kto próbował chociaż raz spojrzeć na pradzieje Ziemi Wałeckiej, jawiącej się denerwująco jako przysłowiowa „biała plama”, jest to z jednej strony ogromne zaskoczenie; z drugiej natomiast wysoce pożądana wskazówka dla ukierunkowania dalszych badań.
Jest jeszcze jedna, godna podkreślenia rzecz. Autorem książki jest Amatorem…! To powoduje że jego praca budzi w dwójnasób szacunek i podziw. Ponownie historia zatoczyła koło i tak jak na przełomie XIX i XX wieku porządkowaniem wiedzy o starożytnościach zajmowali się regionaliści, uprawiający na co dzień najczęściej odległe od archeologii zawody, tak w przypadku Ziemi Wałeckiej trzeba było czekać objawienia Roberta Kraszczuka, który w cieniu swojego warsztatu stolarskiego zbudował pomnik dla tutejszej archeologii. Po prostu na dzisiejsze czasy rzecz nieprawdopodobna.

Autor opisywanej książki ma jeszcze jeden dar, który sprawia, że nie powiedział ostatniego słowa. Dzieli się on radośnie swoimi odkryciami z profesjonalistami, ale też dzielnie walczy o ochronę archeologicznego dziedzictwa kulturowego . To rzadki przypadek zaangażowania i pokory wobec materii którą się zainteresował.

Książka „Ziemia zapomniana. Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze” stoi w mojej bibliotece na wyciagnięcie ręki. Często z niej korzystam. Z satysfakcją stwierdzam też, że przebojem weszła ona do literatury przedmiotu, stanowiąc ważne odniesienie dla konstruowania tez na temat prahistorii obszarów położonych na północ od Noteci.

Prof.dr hab.Andrzej Kokowski
Robert Kraszczuk – „Ziemia zapomniana. Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze, Wałcz 2011.- s.199.
Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej
Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej nr.4 Wałcz 2013 s.226-229

Warta przy Grobie

Dziś po raz pierwszy BRB wystawiło Templariuszy do Warty przy Grobie w kościele św. Antoniego w Wałczu i w św. Krzyżu w Wałczu. Dziękujemy serdecznie wszystkim odtwórcom wczesnego średniowiecza za wsparcie w inicjatywie.

Zobaczcie fotorelacje na FB

Tam nas spotkasz czyli przyszłe pokazy

Marzec

Kornelówka – Lekcja żywej historii – 24.03.2017 – Wałcz

Kwiecień

Warta w kościele św. Antoniego – 14-15.04.2017 – Wałcz
XIII Manewry Chorągwi Pomorskiej – 21-23.04.2017 – Strączno

Maj

Majówka – 1-3.05. 2017 – Grzybowo
Radzimin – 13-14.05.2017 – Radzimin

Czerwiec

Ląd nad Wartą – 3-4.06.2017 – Ląd
Pokaz – 24.06.2017- Łachowice

Lipiec

Warsztaty i Festiwal Słowian i Wikingów – 27.07-05.08.2017 – Wolin

Sierpień

Turniej na Grzybowie – 18-20.08.2017 – Grzybowo

Wrzesień

IV Turniej Łuczniczywoli – 23-22.09.2017 – Strączno

Zimówka 2017 – Zapraszamy!!!

Zima trwa, więc zimówki czas. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych rekonstruktorów i nie tylko na kolejną edycję zimówki na Strącznie, z wykorzystaniem dawnych ubiorów, namiotów oraz posiłków i napojów. Zachęcamy do wspólnej zabawy. Wszelkie zgłoszenia i zapytania kierować do Torlofa (: Zapraszamy!

Wiec Drużyny Wojów Grodu Wałcz

Podczas wiecu ustaliliśmy kolejne plany działania naszego stowarzyszenia oraz przyjęliśmy na czeladnika Dragomire.