Skandynaw Olaf – Pełnoprawny w BRB

rzemieślnik, Weteran wojenny

Pochodzi z niewielkiej osady niedaleko Nowogrodu – jednego z największych miast Rusi Kijowskiej. Brał udział w wielu wyprawach na wschód od Dniepru i na południe od Dunaju, skąd przywiózł niezliczone ilości skarbów i kosztowności, które trzyma w swojej ogromnej skrzyni. Osiadł na Pomorzu gdzie szukając spokoju rzeźbi w drewnie dziecięce zabawki i treningową broń dla najmłodszych mieszkańców grodu. Wyznaczony na kasztelana grodu w Strącznie w 1009 roku. Kiedy Dziadek, a tak go pieszczotliwie nazywają, chwyta za miecz po przeciwnikach zostaje jeno kurz.

Bytynianie – Powieść na kanwie wypraw na Bytyń

„Kasztelan Olaf kazał pędzić z wieściami na Bytyń. Władyka na Strącznie był człowiekiem niskim i krępym, o długiej i bujnej, siwej brodzie. Powiadają, że za młodu, gdy jeszcze noga nie dokuczała, przy jednej z bitew na grodzie tak pogonił wrogów, że w galoty niejeden narobił…”

Wiking Olaf na zdjęciach (Skandynaw Olaf)