Członek Rady Starszych

rzemieślnik i weteran wojenny

Wielokrotny dowódca wypraw, a podczas jednej z bitew przeciwko Goplanom został ciężko raniony i od tamtego czasu za miecz chwyta tylko wtedy kiedy to konieczne. Odnalazł spokój w kuciu i odlewaniu ozdób z brązu i srebra w rodzimej osadzie oraz obwoźnym handlem po okolicznych grodach i miastach (KRAM Dalimira). Głos dyscypliny i organizacji wśród Bytynian.

Przeczytaj więcej na: KRAM BRĄZOWNIKA

Bytynianie – Powieść na kanwie wypraw na Bytyń

„– Nie zagrzeją tu miejsca teraz.”
Dalimir.

Zdjęcia Słowianina Dalimira