Kościół w Głowaczewie – szlakiem Piławy

Dziś w dniu 07.06.2020 ruszyliśmy dwoma szlakami , jednym ruszył Piotr Wojtanek a my drugim. Nasz szlak prowadził śladami rzek Powiatu Waleckiego, a wybranką była Piława. Lecz dziś napiszę o jednym miejscu przy Pilawie, które przez kilka lat mnie nurtowało aż do dziś, chodź zastanawiam się teraz czy nie zacznie się przez to w mojej głowie rodzic więcej pytań o tym miejscu (: Chodzi o miejsce gdzie stoi kościół w Głowaczewie.
Wiemy że :
Głowaczewo , Klawitters-dorf, początki i nazwę polska wzięła z przywileju lokacyjnego , wystawionego w 1593 roku przez Hieronima Gostomskiego , starostę wałeckiego i w tym samym roku potwierdzonego przez króla Zygmunta III. Zaś nazwę niemiecka, która przeważa, otrzymał od przezornego Dionizego Klawitera, który był jej pierwszy sołtysem i założycielem. Inf. z książki „ Historia Kościoła Parafialnego w Wałczu…” Wałcz 2002
We wsi znajduje się zabytkowy kościół Narodzenia NMP z XIX w. Wcześniejszy kościół był drewniany lecz z powodu złego stanu, grożącego zawaleniem został rozebrany i zbudowano ceglany w 1884 r.
Miejsce przepięknie ułożone a w dodatku posiadające bardzo ciekawe wyniesienie które przyciągało moją uwagę. Wiele razy stawałem w tym miejscu i myślałem o tym jak to dawniej tu bywało. Lecz nie posiadałem potwierdzenia swojej teorii. Wiemy dzięki badaniom jakie przeprowadził dwadzieścia cztery lata temu w terenie Głowaczewa mg. G. Soroka o zamieszkaniu tych terenów przez ludzi w średniowieczu i w innych epokach, lecz wyniesienie nie zostało odnotowane jako stanowisko archeologiczne.
Dziś dzięki czujnemu oku naszego współtowarzysza wypraw Cezarego Kaczmarczyka zaobserwowane zostały dwie ceramiki średniowieczne oraz polepy potwierdzające użytkowanie tego miejsca w średniowieczu. Ceramika została zarejestrowana fotograficznie. O znalezisku powiadomimy pisemnie konserwatora zabytków.

Czy było to miejsce osadnicze czy obronne oto jest teraz pytanie !!! (:

Dziękujemy serdecznie za wsparcie logistyczne Łukaszowi Szperkowskiemu i Krzysztofowi Kowalewskiemu.

W wyprawie udział wzięli: Ryszard Ogrodnik, Członek BRB, Cezary Kaczmarczyk – Członek BRB i RTHZW oraz Robert Kraszczuk – Prezes BRB i sekretarz RTHZW.
Foto – Cezary Kaczmarczyk, Robert Kraszczuk.