Pełnoprawna w BRB

Völva

Völva mieszkająca poza murami Bytynia, w okolicy jeziora Raduń. Skandynawka z miasta Västerås w Svealand opuszcza rodzinne strony w 1007 roku, rok przed przyjęciem chrztu przez króla Szwecji Olafa Skötkonunga, i udaje się w podróż na wschód, do Pskowa gdzie dorasta i uczy się na tutejszym dworze. W 1013 roku udaje się z poselstwem na zachód, na dwór księcia Bolesława do grodu w Poznaniu gdzie gości na ślubie Mieszka, syna księcia, z Rychezą Lotaryńską. Ze względu na narastające napięcia między polskim księciem, a Jarosławem Mądrym postanawia zostać na dworze i negocjować warunki pokoju oraz założenie osady w okolicy Poznania. Trzy lata później w palatium poznaje przybyłego do państwa Polan misjonarza i słuch po niej ginie. Dwa lata później spłonie Wołyń i inne grody Czerwieńskie, a bramy Kijowa staną przed Bolesławem otworem…

Bytynianie – Powieść na kanwie wypraw na Bytyń

„Pobyt u wiedźmy Aldis nie należał do radosnych wspomnień jego życia i starał się nigdy jej nie wchodzić w drogę, gdyż jej władza nad duchami przerażała wszystkich. (…)
Niejeden tam ciekawość życiem przypłacił. Tylko Aldis znała tajemne ścieżki do ołtarzy, by ofiary bogom składać.”

Skandynawka Aldis na zdjęciach