„Dzierżykraj” w Człopie

Dnia 9 sierpnia 2020 r. z inicjatywy KGW Ma-Lwa oraz Stowarzyszenia „Leśna Przystań”, członkowie Towarzystwa Historycznego „Dzierżykraj” w Człopie wraz z Regionalnym Towarzystwem Historycznym Ziemi Wałeckiej oraz Bractwem Rycerzy Bezimiennych – Drużyna Wojów Grodu Wałcz wzięli udział w społecznym porządkowaniu zapomnianego i zaniedbanego cmentarza żydowskiego w Tucznie. Fotografie: Ijósmyndari Ys.