Członek Rady Starszych

Mistrz dłuta i ciosła, wojownik-dowódca 

Przez młodszych mieszkańców grodu popularnie nazywany Tatą. Mistrz dłuta i ciosła. Spod jego ręki wychodzą przepiękne drewniane wyroby, zabawki, meble… W zakamarkach jego chaty pośród ciężkich skrzyń znajdziecie skarb budzący przerażenie pośród wrogów; Kołysankę – miecz, po który Styrbjorn chwyta tylko podczas wojennych kampanii. Wieść niesie, że każdego spowije sen wieczny po jednym ciosie Kołysanki… Dowódca i organizator wypraw, miejscowy patriota i osoba, która zna każdy zakamarek lasów i jezior okolic grodu. .

 

Bytynianie – Powieść na kanwie wypraw na Bytyń

„Pamiętał widoki, gdy dniami czy wieczorami stał na strażnicy i przyglądał się ziemi, na której się wychował.
(…)
– Ty żyw! – wykrzyknęli.
Styrbjorn skłonił się nisko, choć rana trochę jeszcze dokuczała…”

Skandynaw Styrbiorn na zdjęciach

Poznaj naszą Drużynę