Grodzisko na wałeckiej Bukowinie

Niestety wczorajsza wyprawa szlakiem 8 jezior ma też ciemną stronę. Wizyta na grodzisku na wałeckiej Bukowinie (jeden z końców wiszącego mostu) zakończyła się stwierdzenie faktu jego niszczenia. Zauważyłem wykopane doły pod ….tor do ekstremalnej jazdy rowerem, bądź motocyklem. Z przykrością stwierdzam, że jest to drugi po grodzisku na półwyspie w Strącznie, w przeciągu miesiąca zabytek archeologiczny, który jest niszczony w taki właśnie sposób.

Jednak warto pomyśleć o oznakowaniu takich miejsc, o powstaniu tablic informujących o takim zabytkowym miejscu jakim jest grodzisko. To są zabytki o wielkim znaczeniu dla historii Wałcza i ziemi wałeckiej. Świadczą o najstarszym osadnictwa na tych terenach więc warto przybliżyć ich historię szerszej społeczności.

Poinformowałem o tym fakcie odpowiednim pismem: Policję w Wałczu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Muzeum Ziemi Wałeckiej, Nadleśnictwo Wałcz, władze Miasta Wałcz.

Więcej na fb autora