II Wyprawa Zimowa Szlakiem Grodzisk Powiatu Wałeckiego

W niedzielę 14.02.2021 o godz. 9.00 przed Muzeum Ziemi Wałeckiej spotkały się osoby chętne do wzięcia udziału w pieszej wyprawie związanej z miejscami obronnymi z okresu średniowiecza. Organizatorem wyprawy była grupa Bractwa Rycerzy Bezimiennych – Drużyna Wojów Grodu Wałcz, działająca od lat przy Wałeckim Centrum Kultury. Przewodnikami wyprawy byli: Robert Kraszczuk, znany z publikacji opowiadających o dawnych dziejach naszej małej ojczyzny oraz Piotr Wojtanek historyk i pasjonat naszego powiatu. Dzięki uprzejmości ze strony Pani Dyrektor Magdaleny Suchorskiej muzeum zostało otwarte przed naszą wyprawą. W muzeum przywitał nas Jarosław Harasimowicz, oprowadził zainteresowanych po wystawie związanej z życiem dawnych mieszkańców, gdzie można zobaczyć artefakty z miejsc, do których zmierzaliśmy.

Po przywitaniu wszystkich gości ruszyliśmy ulicami Wałcza, przez trzy punkty związane z życiem i obronnością naszego miasta, następnie udaliśmy się na grodzisko przy wiszącym moście, a dalej na Hertę na miejsce domniemanej strażnicy. Z Herty na Strączno podążyliśmy śladami naszych przodków, po ich osadach i miejscach, w których przebywali. Po odwiedzeniu grodziska na Strącznie i półwyspu związanego ze sporym osadnictwem udaliśmy się na przygotowane ognisko. Przy cieple ogniska i dobrej kiełbasie nie zabrakło rozmów o historii i archeologii oraz dyskusji i planów na następne wyprawy szlakiem grodzisk naszego powiatu. W wyprawie wzięło 20 osób, byli członkowie z Człuchowskiej Grupy Eksploracyjnej, Towarzystwa Historycznego „Dzierżykraj” z Człopy, nie zabrakło Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej, BRB – Drużyna Wojów Grodu Wałcz i osoby niezrzeszone. Nie zabrakło również dzieci.

Dziękujemy za wsparcie ze strony Urzędu Miasta w Wałczu, Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałeckiego Centrum Kultury i Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej oraz Extra Wałcz.

Prezes BRB – Drużyny Wojów Grodu Wałcz

Robert Kraszczuk