Na stanowisku wiedźmy dostępne są wróżby praktykowane w okresie od IX do XI wieku na terenach Skandynawii. Możecie zadać pytania kamieniom, runom oraz kościom, a ich odpowiedź zostanie odczytana przez völvę za pomocą starych map runicznych. Specjalnością kramu jest również szerzenie wiedzy o staronordyckim piśmiennictwie, alfabecie druidzkim, mitologii skandynawskiej.

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów z produkcji naturalnych balsamów do skóry, które dostępne były tylko dla elity bogatszych kobiet

Poznaj naszą Drużynę