W naszych szeregach spotkacie odtwórców historycznych odtwarzających kulturę Słowian i Wikingów (Skandynawów). W naszej hierarchii znajdziesz niewolników (osoby dopiero zaczynające przygodę), osoby przyjęte na termin (terminatorów), pełno prawnych czyli pełnoletnie osoby, posiadające już określoną role w naszej grupie, oraz radę starszych, która ma decydujący głos w sprawach dotyczących naszej drużyny. 

Do naszej drużyny może przystąpić każda osoba powyżej 14 roku życia. Więcej na ten temat można przeczytać w Statucie naszej droży.

Poznaj Słowian i Wikingów z Wałcza i Poznania