A tak dla Przypomnienia – Mała Archeologia BRB

Otóż zanim wziąłem ją do ręki, z dużym „lekceważeniem” spoglądałem na obszary sąsiadujące od zachodu z powiatem złotowskim. Moja powierzchowna – jak się miało okazać – wiedza o tamtejszej archeologii, zbudowała, ponownie bezpodstawne, przekonanie, że archeologia Ziemi Wałeckiej nie może być dla tej złotowskiej żadną konkurencją.