15 Czerwca 2008 roku

Kolejny raz uczestniczyliśmy w „Antoniadzie” zorganizowanej z okazji odpustu przy parafii p.w. św. Antoniego w Wałczu. Wystawiliśmy w tym roku namioty ze sprzętem historycznym, w których można było obejrzeć sprzęt bojowy oraz kupić nasze wyroby. Dziewczyny pokazały zaś tańce historyczne i uczyły uczestników festynu jednego z tańców.

„Antoniada” w oczach braci Kapucynów