Zajmuję się on wyrobem biżuterii wczesnośredniowiecznej oraz rzeczy użytkowych takich jak igły do szycia, noże z mosiądzu itp.

______________________________________
<- POWRÓT DO KATEGORII „RZEMIEŚLNICY”