Roku Pańskiego 1431 13 dnia września odbyła się znacząca w dziejach naszej ziemi Bitwa Pod Dąbkami. Zwycięstwo nad Krzyżakami odbiło się wielkim echem w Świecie. A na cześć tegoż zwycięstwa w Krakowie rozdzwoniły się dzwony.
Starosta Wałecki wysłał wtedy kontyngent z Wałcza by wspomógł siły Polskie.
Po raz pierwszy doszło do inscenizacji 14 września 2010 roku, gdzie nasza grupa wysłana przez Starostę Wałeckiego stanęła na polach dawnej Bitwy.
Pod Dowództwem Bogumiła Jasnego stanęliśmy jako Łucznicy i szyliśmy ile tylko się dało do Krzyżackiego obozu.
I tak jak kilka wieków temu tak i teraz spraliśmy krzyżaków  jak przystało.

Styrbjorn